Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barnkonventionen / Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionspolicy ingår i folkhälsoplanen och beskriver hur vi ska arbeta med barnkonventionen i Vimmerby, vilka mål som gäller och hur vi genomföra dem

Globträdsmodellen är en strukturerad modell för hur barn och unga ska få ökat inflytande och delaktighet.

Barnpiloter är kommunala sommarjobb som erbjuds ungdomar i år 1-2 på gymnasiet. De får sedan lära ut om barnkonventionen till år 6 elever.

Barnbokslut – Varje kommunal nämnd samt kommunstyrelsen har svarat på frågor inom fem olika områden och där angivit vad gör och tänker göra utifrån barnkonventionen. Detta görs i en barnbilaga, en bilaga till budgeten och som sammanställs i ett bokslut, ett barnbokslut.

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkätundersökning från ungdomsstyrelsen som vi genomfört i Vimmerby sedan 2005.

 

Sidan granskad den 29 december 2015