Du är här: Hem / Kultur & fritid / Folkhälsa

Folkhälsa

Alla människor – oavsett ålder, kön, klasstillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra egenskaper - ska ha en möjlighet att må så bra som varje individ skulle kunna göra.

Alla människor har inneboende resurser. Genom att lyfta fram dessa kan vi skapa ett tryggt och bra samhälle. Grupper med lägst inflytande behöver lyftas fram och stödjande miljöer skapas för att minska skillnader i hälsa. Stödjande miljöer skyddar människors hälsa och möjliggör att de utvecklar självförtroende och hälsa. Stödjande miljö omfattar samhället där människor lever, hem och arbete. 

Vimmerby kommun har valt att arbeta med folkhälsa, brotts- och drogförebyggande arbete inom samma organisation, eftersom frågorna hänger samman och påverkar människors vardag.

Hör gärna av dig med synpunkter eller om det är något du undrar över.

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt