Du är här: Hem / Kultur & fritid / Folkhälsa / Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Har du blivit hotad eller slagen?
Det finns hjälp att få!

Är du utsatt för våld? Blir du slagen eller känner du dig hotad av din partner? Ring för att prata med någon! Det finns flera möjligheter för dig att få råd, stöd och hjälp, både i en akut situation och under en längre period.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som fått ett ökat fokus under de senaste åren. Trots detta finns fortfarande mycket okunskap och problemet har inte minskat. Rädda barnen beräknar att 200 000 barn lever i familjer där mannen/fadern utövar våld (männen står för 90 % av våldet) Våld i nära relationer innebär inte bara fysiskt våld utan även hot och kränkningar och hedersrelaterat våld.

TIPS

Tveka inte, ring och prata med någon. Behöver du snabbt ge dig av hemifrån? Tänk på att planera så långt du kan:
• ha pengar gömda till taxi, buss med mera
• ha lite kläder och eventuellt medicin redo
• ha id-kort, bankkort, pass och andra viktiga handlingar samlade

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt


  • Enhetschef folkhälsa och ungdomsverksamhet
    Direkt: 0492-76 92 99