Du är här: Hem / Kultur & fritid / Kultur / Kulturarvet / Byggnadsminnen i Vimmerby kommun

Byggnadsminnen i Vimmerby kommun

Länsstyrelsen kan besluta om att byggnadsminnesförklara en kulturhistorisk värdefull byggnad. Reglerna finns i lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Beteckningen infördes i byggnadsminneslagen 1942. Byggnaden ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde”. Länsstyrelsen beslutar om hur byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilket avseende den inte får ändras.

Ösjfors handpappersbruk

Ösjfors handpappersbruk på fastigheten Kvill 11:2 och 11:3, belägen cirka 25 km nordväst om Vimmerby stad. Husen som är timmerhus, är grupperade runt ett gårdstun, invid Stångån. På platsen finns kvar en mangårdsbyggnad från 1780-talet, ett magasin, en ladugård, en mjölnarstuga, en f.d smedja och ett svin- och hönshus. Bruksbyggnaden som var från 1777 och 1800-talets början brann ner år 2005.

Tuna gård

Tuna gård på fastigheten Tuna 1:1. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1862-63 och flygelbyggnaderna 1760 respektive 1768.

Blägda 1:16

Blägda 1:16, Apelkullens banvaktstuga ingår som en del av byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen mellan Virserum - Jenny. Samtliga byggnader är bevarade och ger en god bild av hur livet på en av järnvägens boställen gestaltades.

Smalspåret

Smalspåret Virserum i Hultsfreds kommun till Jenny i Västerviks kommun är byggnadsminnesförklarat med tillhörande byggnader. Inom Vimmerby kommun finns Apelkullens banvaktstuga som är byggnadsminnesförklarad.

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt