Du är här: Hem / Kultur & fritid / Kultur / Kulturarvet / Byggnadsminnen i Vimmerby stad

Byggnadsminnen i Vimmerby stad

Länsstyrelsen kan besluta om att byggnadsminnesförklara en kulturhistorisk värdefull byggnad. Reglerna finns i lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Beteckningen infördes i byggnadsminneslagen 1942. Byggnaden ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde”. Länsstyrelsen beslutar om hur byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilket avseende den inte får ändras.

Orren 2

Orren 2, Storgatan 3. Borgmästargården, uppfördes under 1700-talet.

Ejdern 1

Ejdern 1, Storgatan 32. Grankvistgården, uppfördes troligen 1736-40.

Domherren 1

Domherren 1, Stora torget. Rådhuset uppfördes 1824-25.

Ripan 8

Ripan 8, Storgatan 16. Tenngjutaregården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Ripan 14

Ripan 14, Storgatan 28. Rådmansgården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Tjädern 3

Tjädern 3, Storgatan 19. Hammarskjöldska gården, troligen från 1700-talet.

Näktergalen 3

Näktergalen 3, Sevedegatan 43. Tvåvånings reveterat trähus med interiörmålningar. Uppfört i ett plan omkring år 1740. Under 1800-talet påbyggt med ytterligare en våning. Renoverat under 1990-talet med ny fasad av träpanel. 

Källängsparken

Källängsparken blev byggnadsminnesförklarad 2010. Parken skapades på 1950-talet av trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff.

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt