Du är här: Hem / Kultur & fritid / Stadsmuseet Näktergalen / Årsskrifter / Årsskrift 2007

Årsskrift 2007

Boken om Sporrbacka jernbruk och Toverums bruk speglar en
viktig del av vår nationella industrihistoria på ett lokalt plan.

Sporrbacka Jernbruk och Toverums Bruk 1735-1886

Boken ger en detaljerad bild av hur kommunens industrihistoria utvecklats inom en viss bransch. Toverums storhetstid började med Stephan Klingspor. År 1735 ansökte han om tillstånd för att få bygga ett järnbruk vid Sporrbacka.
Under 1700- och 1800-talet rådde livlig aktivitet vid Sporrbacka då masugnen utgjorde en viktig del inom Toverums järnepok. Idag syns inte mycket annat än ruiner och restprodukter i skogen. Spåren kan ändå berätta för oss om vår industrihistoria och utvecklingen från bondekultur till dagens högteknologiska informationssamhälle.

Utgiven med bidrag från Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Författare

Sven-Gunnar Sporback

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt

Information

Bilder och illustrationer:
Sven-Gunnar Sporback

I redaktionen:
Torvald Gerger

Form:
Gallie Eng

Pris:
50 kr