Du är här: Hem / Kultur & fritid / Stadsmuseet Näktergalen / Årsskrifter / Årsskrift 2008

Årsskrift 2008

Årsskriften består av tre artiklar om staden Vimmerby.

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, visar oss hur även en liten stad genom ödets eller en författares nyck kan bli en ”världskändis” men också hur en liten stad som vår inte alltid stått i konflikt med sin landsbygd utan att båda under århundraden var intimt beroende av varandra.

Marcus Thell belyser motiv och förlopp vid rivning av kulturbyggnader
i Vimmerbys centrala delar. Han skildrar rivningsvågornas och moderniseringarnas historia i Vimmerby med fokus på rivningsvågen
under 50-, 60-, och 70-talen med utblickar framåt till nuvarande tid och
han visar också på tidsandan och utvecklingen runt om i landet.

Veronica Olofsson, antikvarie vid Kalmar Läns museum, berättar om det
gamla varmbadhuset i Vimmerby under rubriken Vattenförsörjning, bad och elektrifiering. Dess öden under hundra år speglar tiden och utvecklingen på en konkret lokal nivå.

Författare

Dick Harrison, Marcus Thell, Veronica Olofsson

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt

Information

Bilder och illustrationer:
Vimmerby kommuns ljud- och bildarkiv, Veronica Olofson

Pris: 50 kr

Pris vid köp av en eller flera årsskrifter:
Erbjudandena gäller årgångarna 2002, 2004, 2005, 2008, 2014.
1 årsskrift: 50 kr
2 årsskrifter: 70 kr
3 årsskrifter: 80 kr
4 årsskrifter: 100 kr