Du är här: Hem / Kultur & fritid / Stadsmuseet Näktergalen / Årsskrifter / Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

I den här boken får du i text och bild följa en landsbygdssocken i Vimmerby kommun över tid och rum.

En resa genom Locknevi

Du får ta del av socknens äldsta historia och de spår som finns från forntid, bronsålder och vikingatid. Vad vet vi idag om det medeltida Locknevi? Vilken information får vi om befolkning och markanvändning via kyrkobokföring och lantmäteriakter?
Några glimtar tecknas om gårdarna Lidhem, Locknevi och Toverum. Du kan läsa om fattigvård, skola, emigration, lokal politik samt om skomakare och soldater. Vi får exempel på sägner som berättats av locknevibor. Livet under mellankrigstiden ges stort utrymme.
Locknevis utveckling som bondesamhälle beskrivs också med hjälp av ett stort antal unika fotografier.

Utgiven med bidrag från Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Författare

Christina och Torvald Gerger är filosofie doktorer i kulturgeografi. Torvald disputerade 1968 och Christina 1992. Båda har varit verksamma som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Deras forskning har berört samhällsutvecklingen under senare århundraden med Locknevi som undersökningsområde. De har också arbetat som lärare och skolledare vid Vimmerby gymnasium.

 

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt

Information

Layout:
Gallie Eng

Bilder:
Vimmerby kommuns ljud-
och bildarkiv

Pris:
50 kr