Du är här: Hem / Kultur & fritid / Stadsmuseet Näktergalen / Om museet

Om museet

Stadsmuseet Näktergalen är ett kulturhistoriskt museum inrymt i ett timrat 1700-talshus med ursprungliga och för staden typiska barockmålningar i tak och på väggar.

Stadsmuseet Näktergalen arbetar med Vimmerbys kulturarv och samarbetar med institutioner och föreningar. Stadsmuseet Näktergalen ska lyfta fram Vimmerbys lokala historia.

Museet har i uppdrag att bevaka och köpa in äldre föremål och konstverk som har hög kvalitativ status, tillverkade och skapade av skickliga hantverkare och konstnärer med lokal förankring. Det är ett led i att få en så klar och bred bild som möjligt av den verksamhet som har bedrivits i staden och omgivande socknar och bevara det för framtiden.

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt