Du är här: Hem / Kultur & fritid / Nationaldagen och ansökan om flagga och fana

Nationaldagen och ansökan om flagga och fana

Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag 6 juni firas varje år traditionsenligt i Vimmerby.

Sedan 2015 är firandet förlagt till Källängsparken. För information om Nationaldagens program kontakta  Allaktivitetshuset Fabriken. Programmet brukar släppas i mitten av maj varje år.

Ansökan om flagga och fana

Sedan flera år tillbaka förmedlar Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län fanor och flaggor till föreningar och enskilda medborgare i länet. Fanorna och flaggorna delas därefter ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Nationaldagen och Svenska flaggans dag den 6 juni.

Enskilda personer eller föreningar som önskar få en flagga eller fana är välkommen att rekvirera ansökningsblanketter hos Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Se kontaktuppgifter till höger på denna sida. Enklast är dock att själv ladda hem ansökningsblankett från Rikskommittén Sveriges Nationaldag.

Den ifyllda och undertecknade blanketten ska skickas till länsstyrelsen i det län du eller din förening är folkbokförd alternativt registrerad. I Kalmar län skickar du blanketten till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
c/o Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

OBS! Blanketten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den sista december varje år!

Källa: Informationen hämtad från Länsstyrelsens hemsida.

Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt