Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter / Stärkt lokal attraktionskraft

Samarbetet kring Vimmerby kommuns attraktionskraft går framåt

Publicerad den 13 juni 2016

De prioriterade målområdena för Vimmerby kommuns sociala lokala utvecklingsstrategi är nu definierade. De har processats fram i ett unikt samarbete mellan kommun, regionförbund, näringsliv, föreningsliv och medborgare.

Den främsta anledningen till att människor vill leva, bo och verka på en plats är platsens attraktivitet i helhet. Attraktivitet kan ha olika aspekter men trenden visar mer och mer på att det sociala kapitalet som skapas vid samarbete, nätverkande och arbete kring gemensamma målbilder har stor betydelse för en plats attraktivitet. 

Det har även visat sig att kommuner som arbetar med hållbara och långsiktiga planer för att stärka den lokala attraktionskraften många gånger ligger i framkant när det gäller att locka till sig och behålla människor på platsen. Detta avgör i sin tur i hög grad en kommuns förmåga att utvecklas och växa inte minst ekonomiskt.

Sedan i höstas arbetar Vimmerby kommun med dessa frågor via projekt SLUS – social lokal utvecklingsstrategi.  Projektet arbetar bland annat med att ta fram en långsiktig och hållbar utvecklingsstrategi och det görs genom en process i projektets advisory board som består av 17 personer som representerar kommun, regionförbund, näringsliv, föreningsliv och medborgare som alla har fokus på Vimmerby kommuns bästa.

Advisory boards främsta uppgift är i dagsläget att arbeta fram själva utvecklingsstrategin tillsammans med projektledningsgruppen och har i dagarna definierat ett övergripande mål och fem prioriterade målområden för strategin enligt nedan.

Övergripande mål
Skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig hållbar planering.

 Prioriterade målområden

  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Kompetens- och arbetsmarknadsförsörjning
  • Främja företagsamhet på lika villkor
  • Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv
  • Väl fungerande infrastruktur

Arbetet går nu vidare med att sätta mätbara insatsfaktorer och åtgärder för varje prioriterat målområde. Planen är att den så kallade SLUSEN ska antas av fullmäktige innan sommaren nästa år.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2016

Kontakt