Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter

Nyheter

 • Information till alla livsmedelsföretagare

  Publicerad den 2 december 2015

  Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen har skickat ut ett nyhetsbrev till alla livsmedelsföretagare i kommunen. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om att en ny taxa är på gång.

 • Handelsevent 15 oktober

  Publicerad den 17 september 2015

  Är du intresserad av att starta ett handelsföretag i Vimmerby? Välkommen till ett handelsevent den 15 oktober där vi kommer att informera om handel och vilka satsningar vi gör i Vimmerby och hur det är att vara verksam på en välkänd ort. Vi är stolta över ett ökande besökstal inom turism- och besöksnäringen och vår ambition är att handeln ska utvecklas åt samma håll. Nu finns det några tomma lokaler som kan passa dig eller ditt företag för etablering både i centrum och i våra övriga handelsområden. Med 120.000 kunder inom 60 km och ett handelsindex på 115 procent vet vi att många kommer till Vimmerby för att handla.


 • Insikt 2015

  Publicerad den 7 september 2015

  Sedan några år tillbaka deltar Vimmerby kommun i en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag - Insikt. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen när det gäller företag. Jämfört med 2013 har Vimmerby kommun ökat sitt nöjd-kund index från 67 till 69, dvs. med två enheter. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 76. Minst nöjda är de med information som som ges betyget 67.

 • Stärkt lokal attraktionskraft

  Publicerad den 3 september 2015

  Vimmerby kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med destinationsutveckling via projektet Vimmerby med omnejd. Nu har kommunen beviljats nytt stöd ur Tillväxtverkets program Stärkt lokal attraktionskraft för att arbeta med grunden till ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete som ska leda till en stärkt lokal attraktionskraft på alla plan i vårt samhälle.

12345
(19 Nyheter)
Sidan uppdaterad den 4 maj 2015

Kontakt