Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter / Innovation Tillväxt Kalmar län

Innovation Tillväxt i Kalmar län - ett projekt som bygger Kalmar läns nya innovationssytem

Publicerad den 10 juli 2017

Har du idé om något nytt och unikt eller som väsentligt förbättrar det som redan finns? Då finns det hjälp att få för att utveckla idén till en kommersiell produkt eller tjänst.

I Kalmar län saknas ett fungerande gemensamt innovationssystem, vilket gör att den enskilde innovatören kan uppleva samhällets stöd som snårigt, byråkratiskt och svårt att navigera i. Aktörerna är många och de har idag ingen utarbetad rutin för att samarbeta och finna de mest effektiva lösningarna i varje enskilt fall.

Genom att kraftsamla och samordna länets aktörer kan vi redan tidigt i en innovationsprocess identifiera vad som behöver göras och föreslå lösningar. Målet är att fler innovationer ska nå varaktig kommersialisering.

På lång sikt är innovativa miljöer en av de viktigaste faktorerna för en bredare tillväxt, för Kalmar län såväl som för hela landet. En av Kalmar läns utmaningar i innovationssammanhang är att länet utgör en förhållandevis liten region. Ur den aspekten är det än viktigare att utveckla ett så kostnadseffektivt och tidseffektivt innovationssystem som möjligt. Kompetens, kunskap och relevansen av att t ex studera den globala marknaden redan i tidiga skeden är ett nödvändigt krav hos såväl aktörer som företag.

Vill du veta mer? Kontakta Hans Silverborg, projektledare för ITKL, ALMI Företagspartner, 0491-858 54, hans.silveborg@almi.se.

Sidan uppdaterad den 10 juli 2017

Kontakt