Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Stärkt lokal attraktionskraft

Projekt social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun

I våras utlyste Tillväxtverket ett nytt program Stärkt lokal attraktionskraft där bland annat kommuner som kommit en bit på väg med sitt arbete för ökad attraktionskraft kunde söka projektmedel. Näringslivsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om projektmedel ur programmet som ett led i att utveckla destinationen och fortsätta det arbete som inletts i projekt Vimmerby med omnejd.

Vimmerby kommun är en av tio kommuner av 83 sökande som får ta del av 15 miljoner ur  programmet. Vårt projekt medfinansieras, förutom Tillväxtverkets insats på femtio procent, av Regionförbundet i Kalmar län och Vimmerby kommun och omsluter totalt 2 509 055 kronor. Projektet löper under två år med början 1 oktober 2015 och drivs av Vimmerby kommuns näringslivsenhet.

Det nya projektet ska främst arbeta med att skapa en social lokal utvecklingsstrategi - SLUS -  i samarbete mellan kommun, invånare, näringsliv, föreningsliv med flera. Vi saknar en gemensam plan för att hur vi ska kunna samarbeta och tillsammans utvecklas till en framgångsrik kommun där alla drar åt samma håll för att göra kommuns så attraktiv som möjligt att leva i, verka i och att besöka.

 Projektet stöds av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.

                                   Regionförbundets logga                                           Vi får stöd av tillväxtverket
Sidan granskad den 12 september 2017

Projektledning