Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Stärkt lokal attraktionskraft / Aktuellt

Aktuellt

Projektet löper på i bra takt och den 23 februari hade projektledningen besök av Tillväxtverket som var mycket nöjda med vad i åstadkommit hittills.

Projektet har två övergripande mål, dels att öka det sociala kapitalet, som skapas när när människor träffas, lär känna varandra, nätverkar, får förståelse för varandras roller i samhället, vilket gör att tilliten ökar och viljan till att samverka kring utveckling av samhället växer och dels att skapa en social lokal utvecklingsstrategi för hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften.

När det gäller det sociala kapitalet så är processen med att teckna en politisk avsiktsförklaring  beträffande stärkt lokal attraktionskraft är nu i full gång. Ett förslag till avsiktsförklaring, som föregåtts av djupintervjuer med ledande politiker, är nu ute för synpunkter hos politiken. Den 29 mars kommer politiker och kommunens ledningsgrupp att bjudas in till en föreläsning kring tillit och förtroende med Marcus Oskarsson och Kristina Alsér.

Projektet har även inlett en process internt med tjänstemännen i Vimmerby kommun om hur de kan arbeta med lokal attraktionskraft i sina verksamheter.

Beträffande skapandet av den sociala lokala utvecklingsstrategin (SLUS) har projekets styrgrupp/advisory board nu bildats. Ledamötena representerar politik, kommunala tjänstemän, näringsliv, föreningsliv, medborgare, äldre, unga, stad och landsbygd, alla med ett genuin vilja att utveckla Vimmerby kommun (se förteckning till höger). Advisory board hade 20 januari sitt förta möte där man enat ställde sig bakom projektets syfte att skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka den lokala attraktionskraften. Man inledde även arbetet med en metod för att skapa SLUS:en.

Sidan uppdaterad den 29 februari 2016

Kontakt