Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Bygglov eller anmälan / Ventilationskontroll

Ventilationskontroll

Det är viktigt att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig och därför måste byggnader ventileras så att föroreningar förs bort. Ventilation behövs även för att byggnaden inte ska ta skada av fukt och mögel. En fungerande ventilation är en förutsättning för en sund och hälsosam byggnad.

För att kontrollera att ventilationen fungerar ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationskontrollen blir genomförd. Ventilationskontrollen får bara göras av en sakkunnig kontrollant som är godkänd av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Hur ofta ska en byggnad kontrolleras?

Hur ofta en byggnad ska kontrolleras beror på vad det är för byggnad och vad för typ av ventilation den använder. Nedan kan du se hur kontrollintervallen ser ut:

1. Förskola, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX och FTX-ventilation – 3 år.

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation – 3 år.

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation – 6 år.

4. En – och bostadshus med FX, FT, FTX-ventilation – endast kontroll för nybyggnad eller nyinstallation.

Vad händer efter kontrollen?

Efter kontrollen ska kontrollanten skriva ett protokoll som visar hur kontrollen gick och skicka till fastighetsägaren. Ett exemplar av protokollet ska även skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen som arkiverar alla genomförda kontroller.

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuellt.

Sidan uppdaterad den 29 januari 2015

Kontakt