Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Hälsoskydd

Hälsoskydd

För att skydda människors hälsa ställs det krav på offentliga och hygieniska lokaler. En skriftlig anmälan ska göras i god tid innan lokalerna tas i bruk. Men det är ofta bra att ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen redan i planeringsstadiet.

Lokaler som kräver att du gör en anmälan

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av lansetter och nålar, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är öppen för allmänheten eller som annars används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar, flyttankar, som finns inomhus eller utomhus.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Verksamhet som har solarier för allmänheten.

Så gör du en anmälan

Om du ska starta en verksamhet med anmälningspliktiga lokaler måste du göra en anmälan minst sex veckor innan den ska starta. Du ska även göra en anmälan av helt nya lokaler, vid tillbyggnad eller om du planerar att ändra användningen.

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om hygienlokal, undervisningslokal och bassängbad" som du hittar till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att vi ska kunna bedöma om lokalen uppfyller de krav som ställs måste du också bifoga de planer, ritningar och uppgifter som vi frågar efter i anmälan. Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan när du ska inrätta en ny lokal.

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift ut enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Upplysning om verksamhet

Det finns också verksamheter som inte behöver göra en anmälan för att få starta. Istället måste de upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om att de tänker starta. Det gäller till exempel frisör, sjukgymnastik och lokaler för tillfälligt boende såsom hotell, vandrarhem och pensionat. Du gör en upplysning genom att fylla i blanketten "Upplysning om verksamhet", se till höger på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det kostar inget att upplysa kommunen om att du ska starta en verksamhet som inte är anmälningspliktig. Däremot tar vi ut en avgift för tillsyn när det blir aktuellt.

Egenkontroll

Alla anmälningspliktiga lokaler omfattas av kravet på egenkontroll. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet. Mer om detta hittar du på vår sida om egenkontroll

Sidan granskad den 22 februari 2017