Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Information angående förslaget att bygga förskola i Hagaområdet
Kartbild över Hagaområdet

Information angående förslaget att bygga förskola i Hagaområdet

Publicerad den 28 juni 2017 Övergripande information

Vimmerby kommuns förslag om att etablera en ny förskola i området där Lunden och Skogsbackens förskolor i dag ligger har väckt en del diskussion. I början av maj lämnade Vimmerby orienteringsklubb, VOK, in ett alternativt förslag om en annan placering av förskolan, i det så kallade Hagaområdet. VOK:s förslag är bland annat publicerat i Dagens Vimmerby den 3 maj 2017. När förslaget inkom fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att sammanställa befintligt underlag och ta in synpunkter från miljö- och byggnadsförvaltningen samt Vimmerby Energi & Miljö AB om Hagaområdet. Den sammanställningen är nu klar.

Samtliga parter är överens om att den geotekniska utredningen av marken som är gjord sedan tidigare fortfarande är aktuell och att marken är en sumpmark. Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att området bör finnas kvar som naturmark innehållande en mindre våtmark som kan ta emot och bromsa upp dagvatten som uppkommer som en följd av regn och snöfall. Informationen lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott igår, tisdagen den 27 juni, och utskottet ställde sig bakom samhällsbyggnadsavdelningens bedömning att inte exploatera i Hagaområdet.

Under onsdagen informerades representanter från VOK och de har också fått ta del av de material som ligger till grund för beslutet.

Sammanställningen och samtliga bilagor finns publicerade i högermenyn.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 28 juni 2017