Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Informationsmöte om förstudie för Yxern
Vy över sjön Yxern

Informationsmöte om förstudie för Yxern

Publicerad den 28 april 2017 Övergripande information

Sjön Yxern har drabbats hårt av låga vattennivåer, speciellt under senaste sommarens torka. Enligt en gammal vattendom från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om.

Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan till Mark- och miljödomstolen. En förstudie som visar vad det skulle innebära är ett första steg i processen.

– Det viktiga är att vi hittar en långsiktig lösning och att vi arbetar vidare tillsammans, säger Tomas Peterson, kommunalråd i Vimmerby kommun.

Allmänheten är inbjuden att vara med och bidra med idéer till framtida utveckling i och kring sjön. Mötet hålls torsdagen den 4 maj klockan 16.00 i Frödinge bygdegård.

Konsultföretaget Calluna AB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie med förslag på vad som kan göras för att få en bättre miljö i sjön Yxern. På mötet presenterar Calluna AB vad som hittills kommit fram i studien.

Bakom mötet står Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Tekniska verken i Linköping, Botorpströmmens vattenråd samt Yxerns fiskevårdsområde.

Sidan uppdaterad den 28 april 2017

Kontakt

Bild

Bilden är lånad av Yxerns fiskeomårdesförening. För användning, kontakta dem: www.yxern.se/kontakt