Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Sjön Yxern ska räddas
Bild på blottad sjöbotten.

Sjön Yxern ska räddas

Publicerad den 16 juni 2017 Övergripande information

Konsultföretaget Calluna har gjort en förstudie med förslag på vad som kan göras för att få en bättre miljö i Yxern. Huvudförslaget är att sjöns regleringsdamm rivs. Istället byggs en naturlik tröskel som fiskar och andra djur kan passera vid medelhögt vattenstånd.

Sjön har genom åren drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer. Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framför allt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli densamma.

Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Enligt en gammal vattendom från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med litet tillrinningsområde och delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om.

Men att få till en ny vattendom är en lång och omständlig juridisk process som kan ta flera år.

Förstudien föreslår därför i ett första steg en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor. En omprövning tar inte lika lång tid. Sjön skulle få någorlunda rimliga vattennivåer. Fiskar skulle dock inte kunna passera, så det är inte en långsiktig lösning.

Tillfälliga villkor skulle hjälpa sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår.

För mer information kan du kontakta:
Björn Holm
Kommunekolog
bjorn.holm@hultsfred.se
0495-24 14 26

Sidan uppdaterad den 16 juni 2017

Kontakt