Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Intagningsstopp på förskolorna i Vimmerby kommun
Vy över Vimmerby stad

Intagningsstopp på förskolorna i Vimmerby kommun

Publicerad den 22 mars 2017 Övergripande information

På barn- och utbildningsnämndens möte den 22 mars beslutades att ingen intagning ska ske på förskolorna i Vimmerby kommun fram tills fler medarbetare rekryterats och nya lokaler tagits fram. Intagningsstoppet gäller tillsvidare.

– Vi gör det för att värna om våra medarbetare och för att barnens miljö i förskolan ska vara trygg och säker, säger Lis Astrid Andersson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

 De familjer som tackat ja till plats och har kommit överens om inskolningstider berörs inte av beslutet. I augusti/september kommer det finnas platser att erbjuda då de barn som börjar förskoleklass och fritidshem slutar på förskolorna. Familjer som står i kö för omplacering till annan förskola kommer under slutet av maj att få erbjudande om plats på annan förskola från och med höstterminen.

– Barngruppernas storlek tillsammans med vikariebristen skapar en ohälsosam belastning. Vi måste ge förutsättningar för våra medarbetare att fullfölja det som står i skollagen och läroplanen, säger Lis Astrid Andersson.

Kommunen kommer att annonsera efter fler tillsvidareanställda medarbetare och fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att hitta en lösning för den akuta lokalbrist som finns.

De familjer som tackat ja till plats och har kommit överens om inskolningstider berörs inte av beslutet. För de familjer som står i kö och väntar på plats innebär intagningsstoppet att man kan få vänta på platserbjudande längre än fyra månader och att planerad återgång till arbete inte kan ske som planerat.

– Vi har förståelse för att detta skapar en oro för de som väntar på en förskoleplats men i dagsläget ser vi inget annat alternativ än ett temporärt intagningsstopp för att kunna fortsätta bedriva en säker och trygg miljö för både barn och medarbetare, säger Lis Astrid Andersson.

Frågor besvaras främst via e-post.

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017

Kontakt