Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun bevattnar CEOS-vallen med renat kondensatvatten
Vy över Vimmerby stad

Vimmerby kommun bevattnar CEOS-vallen med renat kondensatvatten

Publicerad den 15 juni 2017 Övergripande information

Flera år med alltför små mängder av nederbörd har lett till att kommunens grundvattentäkter är låga. För att förebygga brist på dricksvatten är det bevattningsförbud sedan den 15 maj i år. Bevattningsförbudet gäller även Vimmerby kommun och därför har bland annat CEOS-vallens fotbollsplaner inte bevattnats, helt enligt gällande regler. Under våren har Vimmerby kommun försökt hitta en lösning på problemet.

– Vi måste förutsätta att vattenbristen inte är en temporär fråga och tänka långsiktigt. Vi har därför diskuterat olika lösningar som inte påverkar grundvattentäkterna, säger Andreas Horste, gatuchef i Vimmerby kommun som berättar att man nu funnit lösningen på bevattningsfrågan:

– Vi har fått tillstånd från ARLA att använda deras kondensatvatten från deras dammar. Hela processen har godkänts av både miljö- och byggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen, Vimmerby Energi och Miljö samt markägaren som äger marken vi behöver använda. Det känns mycket bra att vi hittat en lösning som långsiktigt håller.

Den lösning som godkänts innebär att det kondensatvatten om ARLA pumpar ut från sin reningsanläggning kommer att pumpas ut till Stångån. En slang kommer att gå från Stångån via Lillån där vattnet sedan pumpas ut till gräsytorna på CEOS.

– Vi behöver ungefär 150 kubikmeter vatten per dygn när det är som torrast. Arla pumpar ut ungefär 1000 kubikmeter kondensatvatten per dygn så vi kommer få ett överskott av vatten i Stångån, berättar Andreas Horste.

Kondensatvatten är restprodukt när mjölk torkas till mjölkpulver. Då Arla själva renar vattnet via sina dammar är det redan tjänligt för användning av bevattning.

– Ceosvallen ligger bra till för denna lösning. Bevattningen innebär inga transportkostnader för oss. Vi vet att det är andra områden som är i behov av bevattning men kostnadsmässigt är det dyrt eftersom infrastrukturen för att transportera kondensatvatten inte finns i dagsläget, säger Andreas Horste.

Sidan uppdaterad den 15 juni 2017

Kontakt