Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun förhandlar med Astrid Lindgrens Värld om Astrid Lindgrens Näs
Astrid Lindgrens barndomshem Näs

Vimmerby kommun förhandlar med Astrid Lindgrens Värld om Astrid Lindgrens Näs

Publicerad den 18 maj 2016 Övergripande information

Vimmerby kommun vill se att Astrid Lindgrens Näs får möjlighet att utvecklas som ett attraktivt besöksmål. Därför har kommunen fört en dialog med Astrid Lindgrens Värld om att överta ägandet av Astrid Lindgrens Näs. Dialogen har kommit mycket långt och parterna är i stort sett överens men vissa praktiska detaljer återstår innan uppgörelsen är i hamn. Parterna är överens om att Astrid Lindgrens Näs även i framtiden kommer att drivas som ett eget bolag med en egen verksamhet och inriktning – men med en ny ägare.

– För Vimmerby kommun är det viktigt att Astrid Lindgrens Näs får möjlighet att fortsätta utvecklas som ett attraktivt besöksmål och att allmänheten ska kunna ta del av Astrid Lindgrens liv och gärning. Kommunen är inte rätt huvudman och vi är mycket nöjda med hur dialogen kring framtiden fortskrider, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson. Kultur-frågorna och Astrid Lindgren är viktiga för kommunen. Hela världen har ögonen på oss och Astrid Lindgrens Näs betydelse för kommunen, regionen och Sverige är mycket stort.

Från Astrid Lindgrens Världs sida ser man många framtida möjligheter som kan stärka hela Vimmerbys position som besöksmål. 

– Astrid Lindgrens Näs är en fantastisk plats med ett mycket rikt och spännande utbud, säger Joacim Johansson, VD på Astrid Lindgrens Värld. Vimmerby har en viktig roll i att sprida och utveckla Astrid Lindgrens arv och där kompletterar de två besöksmålen varandra perfekt. På Astrid Lindgrens Värld kan besökarna uppleva berättelserna i verkligheten medan man på Astrid Lindgrens Näs kan få en fördjupad känsla och kunskap om den person som skapade dem.

Vid en uppgörelse kommer Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs att fortsätta som ett eget bolag med en egen verksamhet och egen styrning. Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, som äger utställningspaviljongen och den permanenta utställningen på Astrid Lindgrens Näs, kommer också att fortsätta sin verksamhet som tidigare efter att ha tillförts egendom från Vimmerby kommun.

– Från styrelsen sida är det här mycket glädjande, säger Kristina Alsér, ordförande i styrelsen för Astrid Lindgrens Näs. Det här ger den redan blomstrande verksamheten kring Astrid Lindgrens barndomshem en långsiktigt och resursstark ägare som kan Astrid Lindgren och som kan besöksnäringen. Vi kan inte tänka oss en bättre ägare.

– Med Saltkråkan som majoritetsägare har Astrid Lindgrens Värld under de senaste åren utvecklats till ett populärt besöksmål där Astrid Lindgrens berättelser står i fokus. Under Vimmerby kommuns ledning hade inte Astrid Lindgrens Värld nått dit de är idag. Om de även tar över Näs blir det som att bolaget hittar hem. Det är ett naturligt steg och därmed säkrar vi att Näs får fortsätta utvecklas, vilket hela kommunen och regionen tjänar på, säger Tomas Peterson.

Förhoppningen är dock att Astrid Lindgrens Näs med den nya ägaren kan hitta en lång rad synergieffekter genom samverkan mellan organisationerna. Det kan handla om allt från ekonomistyrning till bokningssystem.

– Vi är glada och tacksamma för den insats som Vimmerby Kommun har gjort för Astrid Lindgrens Näs och därmed för hela Astrid Lindgrens arv, säger Nils Nyman, VD för Saltkråkans moderbolag som är majoritetsägare till Astrid Lindgrens Värld. Vi har också respekt för att kommunen inte längre känner sig som den rätta ägaren till verksamheten och i det läget är vi förstås beredda att kliva in och satsa långsiktigt på verksamheten.

Eftersom uppgörelsen inte slutgiltigt är i hamn kommer mer specifika frågor om uppgörelsen inte att kunna besvaras i dagsläget. Parterna återkommer när alla detaljer har hamnat på plats.

– Det är många detaljfrågor som ska hitta sin lösning, säger Joacim Johansson. Men eftersom uppgörelsen redan diskuteras så vill vi gå ut och berätta det vi kan. Det allra viktigaste budskapet är att Astrid Lindgrens Näs unika inriktning och kulturella bredd ska fortsätta. Målet är att ytterligare förbättra förutsättningarna för att fler personer ska få uppleva den plats där alla Astrid Lindgrens berättelser tar sin början.

Kontaktpersoner:

Tomas Peterson, kommunalråd Vimmerby Kommun, 0492-76 90 02

tomas.peterson@vimmerby.se

Helen Nilsson, kommunalråd Vimmerby kommun, 0492-76 90 98

Helen.nilsson@vimmerby.se

Joacim Johansson, VD Astrid Lindgrens Värld, 0492-798 01

jocke.johansson@alv.se

Nils Nyman, koncernchef Saltkråkan, 070-607 39 39

nils.nyman@saltkrakan.se

Sidan uppdaterad den 18 maj 2016

Kontakt