Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby kommun fortsätter att klättra i skolranking

Vimmerby kommun fortsätter att klättra i skolranking

Publicerad den 12 december 2017 Övergripande information

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2017. I rankingen, som bygger på resultat från det senaste läsåret, fortsätter Vimmerby kommun att klättra, från plats 157 till plats 146.  

 – Jag är mycket stolt över våra lärare i skolorna som jobbar hårt med att stötta eleverna att nå målen så som möjligt, säger Lis Astrid Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Varje år jämför SKL Sveriges kommuners resultat i grundskolan utifrån ett antal faktorer, som sedan sammanvägs till en total rankning av kommunerna. Även om betygsresultaten sjunker något jämfört med föregående år, står de sig ändå ganska bra i jämförelsen med andra kommuner, framförallt vad gäller behörigheten till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Resultatet är också bra i jämförelse med elevernas grundförutsättningar.

– Precis som i förra årets jämförelse är niornas resultat bättre än vad som kan förväntas utifrån det modellberäknade värdet, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen. Det måttet är en effekt av att vi har duktiga och engagerade lärare i vår kommun.

Fler nyanlända elever än tidigare år och svårigheter att rekrytera behöriga lärare i framförallt matematik är faktorer som påverkat betygsresultatet negativt i kommunen.

– Inför det här läsåret har vi lyckats rekrytera ytterligare behöriga lärare, vilket innebär att skolan nu har full behörighet i dessa ämnen, säger Josephine Svensson, rektor på Astrid Lindgrens skola 7-9. Det gör att vi nu har möjlighet att ge eleverna ännu bättre förutsättningar att lyckas.

I det sammanvägda resultatet ingår andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, elevernas genomsnittliga meritvärde och andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram. Dessa indikatorer jämförs också med ett modellberäknat värde. Det modellberäknade värdet tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, andelen pojkar och andelen nyinvandrade elever.

Rapporten presenteras i år endast digitalt och alla bakgrundsfaktorer går att jämföra i databasen Kolada.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017

Kontakt