Du är här: Hem / Pressrum / Pressmeddelanden / Vimmerby växer!
Vy över Vimmerby stad

Vimmerby växer!

Publicerad den 7 februari 2017 Övergripande information

Idag tog en enig kommunstyrelse beslut om framtida markanvändning i Vimmerby stad.

– Beslutet innebär att vi har en långsiktig möjlighet till att expandera. Området är perfekt för att integreras i den befintliga staden och här kommer vi att kunna bygga en förskola, avsätta mark för tomter och ge utrymme för framtida behov som exempelvis vård- och omsorgsboende, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson.

Området Skyttehagen är 40 hektar. I området ligger idag Lunden och Skogsbackens förskolor. Kommunen äger marken och det finns redan nu en befintlig infrastruktur med bland annat gång- och cykelväg och draget vatten och avlopp in till markgränsen.

– I översiktsplanen står det att kommunen ska utvecklas norrut men där finns ingen egen mark och den dialog vi fört med andra markägare har inte gett resultat, säger Ingela Nilsson Nachtweij, oppositionsråd i Vimmerby kommun.

Förutom det akuta behovet av en ny förskola finns det flera företag som önskat mark för etablering. Det finns också utrymme för fler småhustomter vilket skapar långsiktiga möjligheter att utveckla staden.

– Det är glädjande att Vimmerby växer och att vi nu har en långsiktig plan för att möta framtiden. Närheten till naturen och närheten till staden är något som efterfrågas. Detta skapar möjlighet för fler människor att flytta hit och att placera en ny förskola här är strategiskt bra då många barnfamiljer bor i närheten, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson.

Diskussioner kring Vimmerbys framtida möjligheter har pågått länge. Därför vecklades stadskartan återigen ut för att se vilka alternativ som fanns och området Skyttehagen, där Lundens och Skogsbackens förskolor idag ligger blev ganska snart allas favoritplats.

– Tittar man på kartan ser man tydligt att Skyttehagen sluter samman cirkeln runt staden. Närheten till skola, idrottsanläggningar och naturen gör området till en attraktiv plats för framtida exploatering, säger Tomas Peterson.

Området bredvid har tidigare varit uppe för diskussion men där finns en hel del gamla fornminneslämningar.

– I dagsläget är det inte aktuellt med det området. Det är bättre att det får förbli orört och att lämningarna får vara kvar, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Skyttehagen där kommunen nu planerar för expansion är ett område som är populärt för rekreation och friluftsliv. Bland annat finns en del av kommunens elljusspår i området.

– Vi kommer att ha en öppen dialog kring hur Vimmerbyborna även fortsättningsvis ska ha möjlighet till friluftsområden och belysta elljusspår. Naturen finns runt knuten och så kommer det vara även i framtiden, det är vi också överens om i kommunstyrelsen, säger Helen Nilsson.

Nu kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja den sedvanliga planprocessen och tanken är inte att allt ska bebyggas på samma gång, tvärtom.

– Det här är den långsiktiga planen vi saknat. Förskolan är akut men sedan handlar det om att i lugn takt planera efter våra behov, vår investeringsbudget, vår vision och den efterfrågan som finns. Den politiska enigheten gäller även det, säger Helen Nilsson.

Sidan uppdaterad den 7 februari 2017

Kontakt