Du är här: Hem / Räddning & säkerhet

Räddning & säkerhet

Visionen är att alla människor i kommunen ska ha en trygg och säker miljö. Säkerhetsarbetet inom kommunen syftar till att olyckor inte ska inträffa. När en olycka ändå inträffar måste vi erbjuda ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa konsekvenserna.

Vi arbetar i första hand genom att genomföra åtgärder som kan förhindra att olyckor inträffar. I andra hand satsar vi på skadeförebyggande åtgärder för att i förväg begränsa skadorna.

Olycks- och brandriskerna måste hela tiden minskas. Det arbetet ska göras i samarbete mellan kommunernas förvaltningar, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att olycksförebyggande arbete bedrivs inom kommunen. Räddningstjänstens roll är att stödja de olika förvaltningarna i deras arbete med att förebygga olyckor.

Sidan granskad den 24 januari 2017

Nödläge

Vid akut nödläge, ring 112

Vill du komma i kontakt med räddningschef i beredskap för Vimmerby, ring 070-297 25 08.