Du är här: Hem / Räddning & säkerhet / Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Vi inom räddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle. Vår uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver vi din hjälp - genom att du tänker på din säkerhet.

På brandstationen i Vimmerby finns heltidspersonal dagtid och en deltidsstyrka som är beredd att rycka ut. Förutom styrkan i Vimmerby finns deltidsstyrkor i Södra Vi, Rumskulla och Tuna samt räddningsvärn i Locknevi.

Våra uppgifter

Till räddningstjänstens uppgifter hör - förutom utryckningsverksamheten - att utöva tillsyn ur brandskyddssynpunkt. Vi granskar bygglovsansökningar och ger tillstånd för heta arbeten i förbudsområden. Andra viktiga uppgifter  är att informera om sotning, brandskyddskontroll och rådgivning. Räddningstjänsten har en viktig roll i kommunens krisberedskap.

Vi erbjuder utbildningar i bland annat brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärt-lungräddning (HLR). Vi ger också intern utbildning åt vår egen personal.

Förebyggande verksamhet

Vi ska genom vårt förebyggande och skadeavhjälpande arbete

 • verka för att minska antalet bränder och olyckor
 • verka för att skador, som följd av bränder och andra olyckor, förebyggs
 • göra ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa skador, när bränder och andra olyckor inträffar
 • medverka till att höja invånarnas förmåga att höja sin egen säkerhet
 • verka för ett uthålligt och mindre sårbart samhälle

Hur är vi organiserade?

Vill du veta mer om vår organisation - gå till "Organisation och beredskap" här till vänster.

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017

Kontakt


 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby

 • Administratör/expedition
  Direkt: 0492-76 93 30

Vid en nödsituation

RING 112!

Tala om:
• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen?
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Mer information finns på SOS Alarms hemsida.