Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Ansökan

Ansökan

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om insatser hos barn- och familjeenheten för dig och din familj. Ansökan kan till exempel gälla öppenvårdsinsatser som kontaktperson och kontaktfamilj men också placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).

Utredning

När du ansöker om insatser hos oss startar vi en utredning i samarbete med dig. Det innebär att vi samlar in kunskap om dig, din familj och din situation. Vi träffar då dig och din familj några gånger, oftast i hemmet. Helst vill vi träffa båda föräldrarna oavsett om ni har gemensam vårdnad eller enskild vårdnad om barnet.

Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan ha värdefull information om er. Det kan till exempel vara era anhöriga eller personal vid förskola eller skola. Vi kan inte ta sådana kontakter utan er tillåtelse.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna bedöma hur just era behov av stöd ser ut, med fokus på att barnen ska få sina behov tillgodosedda.

Utredningen får ta högst fyra månader. Vi dokumenterar det vi får reda på under tiden. Ni har rätt att läsa det vi skriver. Vi  får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ert tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut utifrån det vi har fått veta om er. Beslutet blir antingen att vi beviljar de insatser du ansökt om eller att vi avslår din ansökan. Ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga, för att få din fråga prövad i domstol. Se länk till höger.

Till vänster finner du mer information om de insatser vi kan erbjuda.

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt