Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Ansökan / Kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktfamilj och kontaktperson

Om du som förälder känner att du har svårt att orka med fullt ut, till exempel att ge dina barn det stöd och den stimulans som de behöver, kan en insats i form av kontaktfamilj eller kontaktperson vara en lösning.

Dessa insatser är tänkta för de familjer som inte kan få stöd från anhöriga eller vänner. För att ha rätt till kontaktfamilj eller kontaktperson krävs att det finns speciella omständigheter som gör att problemen inte kan lösas på något annat sätt.

Insatserna kontaktfamilj och kontaktperson är avsedda som ett tillfälligt stöd och vi tar regelbundet ställning till om behovet av insatsen finns kvar.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en vanlig familj som har vilja och tid att hjälpa andra familjer. Den ska fungera som stöd för familjen med utgångspunkt från barnets behov. Meningen är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över helger och lov.

Barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar även om de är i konflikt med varandra. Föräldrarna förväntas också sträva efter att barnet träffar sina mor- och farföräldrar och andra anhöriga. En kontaktfamilj får inte ersätta sådant umgänge.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vanlig person som får i uppdrag från socialförvaltningen att ge ett stöd i vardagen till en familj med utgångspunkt från det behov som vi har sett. Det ställs inte andra krav på en kontaktperson än att den har en stabil social situation och ett engagemang för människor i behov av stöd.

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt