Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Faderskap

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta med varandra ska socialförvaltningen fastställa vem som är far till barnet. Fastställandet innebär att fadern även juridiskt blir far till barnet. I samband med fastställandet kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om barnet. Barnet får även arvsrätt efter sin far och det får rätt att bära hans efternamn.

När ett barn föds av en ogift mor får socialförvaltningen ett meddelande om det från skatteverket. Vi skickar då ett brev till modern med uppmaning om att beställa tid för bekräftelse av faderskapet.

Om ni vill fastställa vem som är far redan under graviditeten kan ni kontakta socialförvaltningen och beställa tid för besök hos en handläggare av faderskapsärenden.

Vid ert personliga besök på socialkontoret gör ni en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Ni kan också vid detta tillfälle ta ställning till om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet eller inte. När detta är klart skickar socialförvaltningen bekräftelsen av faderskapet och, om den är gjord, anmälan om gemensam vårdnad, till Skatteverket, som registrerar och fastställer uppgifterna. Ni kan även senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Om vi är osäkra på vem som är far?

Det är av yttersta vikt att faderskapet blir riktigt fastställt. Om ni är osäkra på vem som är far till barnet vill vi att ni kontaktar oss redan under graviditeten för att ge oss mer tid för utredningen. Du som är mor och du som är förmodad far har möjlighet att begära rättsgenetisk undersökning hos oss. Socialförvaltningen står för kostnaderna.

Sidan uppdaterad den 6 april 2016

Kontakt

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare: måndag - onsdag samt fredag klockan 09.00 - 09.45.