Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Familjeteamet

Familjeteamet

Familjeteamet är socialförvaltningens verksamhet i öppenvård, en behandlingsgrupp för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år.

Vi arbetar både med insatser (biståndsinsatser) som bestämts utifrån barnets behov efter att en utredning genomförts. Vi arbetar också med hjälp och stöd (social service), då behöver du inte ett biståndsbeslut.

Familjebehandlarna är utbildade i flera olika metoder för att kunna ge så anpassad hjälp och stöd som möjligt till familjerna som kommer till oss. Hjälpen och stödet omfattar allt från pedagogiskt träning till familjer med mycket små barn till familjer med ungdomar som kommit på sned i tillvaron.

Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med de barn/unga och föräldrar som vi kommer i kontakt med. Det är bra för barn och unga att ha vuxna omkring sig som hjälps åt att skapa en positiv uppväxt. Vi tycker att det är bra att de vuxna pratar med varandra för att dra åt samma håll. Därför samarbetar vi ofta, tillsammans med familjen, med till exempel skolpersonal.

Vi arbetar också med ungdomar som har begått brott och blivit dömda till ungdomstjänst eller ungdomsvård. Vi har också hand om medlingsverksamheten. 

Här kan du läsa mer om Familjeteamets olika arbetsuppgifter:

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2016

Kontakt