Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Någon behöver dig

Någon behöver dig

Människor behöver ibland hjälp från andra för att klara ut sin situation. Socialförvaltningens barn- och familjeenhet söker efter familjer och personer som vill hjälpa barn i behov av stöd.

Vår uppgift är att matcha uppdragstagare mot barnet och dess behov. Vi vill lära känna  kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet, för vi vet aldrig vilka behov som kan uppkomma.

Om du får ett uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

mininsats.se kan du läsa mer
Socialstyrelsen har startat en ny webbplats för att locka fler att hjälpa barn och unga. På webbplatsen finns det information om uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är dessutom möjligt att på webbplatsen anmäla sitt intresse för uppdragen direkt till kommunerna.

Sidan uppdaterad den 27 februari 2017

Kontakt