Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Någon behöver dig / Familjehem

Familjehem

Det finns barn och unga i vår kommun som kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om barn i familjer med psykiska problem, missbruk eller våld. För att tillgodose dessa barns behov av ett tryggt hem behöver vi ha tillgång till trygga och stabila familjehem.

Barn- och familjeenheten söker efter familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Tillhör ni dem som är intresserade? Vi kräver inte att ni har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att ni har ett engagemang och en vilja att hjälpa ett barn i en utsatt situation. Ni behöver förstås också ha tid och utrymme för att ta emot ett barn i ert hem.

Om ni anmäler ert intresse av ett familjehemsuppdrag till oss kommer vi att starta en familjehemsutredning. Det är en förhållandevis ingående utredning om er bakgrund och era förutsättningar. Innan vi placerar ett barn hos er kommer vi också att göra en bedömning av hur just det barnet passar i den miljö som just ni erbjuder.

Vår familjehemssekreterare ger blivande familjehem utbildning i bland annat relevant lagstiftning, hur en utredning går till och anmälningsskyldighet. Ni kommer även att få skriva på en försäkran om tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du får ett uppdrag som familjehem skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Här till höger på sidan kan du läsa mer och göra ett enkelt test.

Om ni vill veta mer är du också välkommen att kontakta oss.

 

Sidan uppdaterad den 27 februari 2017

Kontakt