Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Någon behöver dig / Kontaktfamilj

Kontaktfamilj

Det finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov.

Det kan till exempel handla om barn som har behov av stimulans och miljöombyte, och om föräldrars behov av avlastning. Utgångspunkten för insatsen är att barnens behov ska bli tillgodosedda.

Barn- och familjeenheten söker efter familjer som är beredda att ta uppdrag som kontaktfamilj. Vi kräver inte att ni har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att ni har engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation. Ni behöver ha en stabil social situation, så att ni kan fungera som en förebild för dem ni ska hjälpa. Som kontaktfamilj har man tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du får ett uppdrag som kontaktfamilj skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Tillhör ni dem som är intresserade? Om ni vill veta mer är ni välkomna att kontakta oss.

Sidan uppdaterad den 27 februari 2017

Kontakt