Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Någon behöver dig / Kontaktperson

Kontaktperson

Det finns människor som av olika skäl behöver stöd från en medmänniska. Barn- och familjeenheten söker efter personer, unga och gamla, som är beredda att ta uppdrag som kontaktperson. Tillhör du dem som är intresserade?

En kontaktperson är någon att uppleva roliga saker tillsammans med, en som hjälper till att stärka självförtroendet, en som kan visa på alternativ i tillvaron och som framför allt har tid att lyssna.

I ungdomens sökande efter identitet behövs goda vuxenförebilder och goda livserfarenheter för att vi skall våga kasta oss ut i vuxenvärlden med allt vad det innebär. En kontaktperson kan vara en enorm resurs för en ung människa som har få vuxna omkring sig. Kontaktpersonen kan både ha nära till sin egen tonårstid, men han eller hon har också hunnit mogna och fått olika erfarenheter att dela med sig av.

En kontaktperson kan också vara ett stöd för barnen under en separation. Föräldrar som skiljs kan vara så upptagna av sina inbördes stridigheter att de glömmer att de båda måste samarbeta om barnen. Då kan det vara bra om det finns en lugn trygg medmänniska som under en kort period kan vara den förmedlande länken mellan dem och kan se till barnets bästa.

Vi kräver inte att du som kontaktperson har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Du behöver ha en stabil social situation, så att du kan fungera som en förebild för den du ska hjälpa. Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Sidan uppdaterad den 13 september 2016

Kontakt