Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. När föräldrar har gemensam vårdnad ska de gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet.

När det gäller ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare om barnet då det föds. Men ogifta föräldrar kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn i samband med att faderskapet fastställs hos socialförvaltningen. Det gäller både svenska och utländska medborgare.

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. De ska då kunna samarbeta omkring barnet och gemensamt lösa frågor om till exempel barnets boende och skolgång.

Begreppet vårdnad är hämtat från lagstiftningen (föräldrabalken) och den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet. Det innebär att man företräder barnet i juridiska sammanhang som till exempel vid ansökan om pass.

Sidan uppdaterad den 6 april 2016

Kontakt

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare måndag - onsdag samt fredag klockan 09.00 - 09.45.