Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Vårdnad, boende och umgänge / Överenskommelser och avtal

Överenskommelser och avtal

Om ni som föräldrar är eniga om vårdnad, boende och umgänge kan samarbetssamtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Att skriva ner överenskommelsen på ett vanligt papper kan ge er struktur i ert gemensamma föräldraansvar.

Ni kan också skriva ett avtal. För att avtalet ska gälla krävs att socialförvaltningen godkänner det. Godkännandet gör att avtalet blir juridiskt bindande. Det får samma verkan som en dom.

Vår familjerättssekreterare hjälper er att utforma överenskommelsen eller avtalet och ansvarar för att barnets behov och rättigheter blir tillgodosedda i det som avtalas.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider under perioden 19 juni- 25 augusti: måndag- fredag klockan 10.15- 12.00 samt 13.00- 15.00. Lunch 12.00- 13.00 Telefontid socialsekreterare: måndag - fredag klockan 09.00-09.45.

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare: Måndag - Onsdag samt Fredag klockan 09.00 - 09.45.