Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Vårdnad, boende och umgänge / Samarbetssamtal

Samarbetssamtal

Ni som är separerade föräldrar kan behöva hjälp med att samverka om ert barn i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Detta kan ske genom samarbetssamtal tillsammans med socialförvaltningens samtalsledare. Samtalen syftar till att ni ska hitta former för samarbete och gemensamt kunna fatta nödvändiga beslut om barnet.

Ni avgör tillsammans med samtalsledarna hur samtalen ska utformas. De kan träffa er tillsammans eller enskilt. Även barnen har rätt att komma till tals i dessa samtal. Samarbetssamtal är frivilligt och utan kostnad. 

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt


 • Reception
  Direkt: 0492-76 91 00
  Fax: 0492-76 94 48
  Besöksadress: Stångågatan 28
  Postadress: Stadshuset
  598 81 Vimmerby

  Öppettider under perioden 19 juni- 25 augusti: måndag- fredag klockan 10.15- 12.00 samt 13.00- 15.00. Lunch 12.00- 13.00 Telefontid socialsekreterare: måndag - fredag klockan 09.00-09.45.

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare: måndag - onsdag samt fredag klockan 09.00 - 09.45.