Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Vårdnad, boende och umgänge / Samarbetssamtal

Samarbetssamtal

Ni som är separerade föräldrar kan behöva hjälp med att samverka om ert barn i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Detta kan ske genom samarbetssamtal tillsammans med socialförvaltningens samtalsledare. Samtalen syftar till att ni ska hitta former för samarbete och gemensamt kunna fatta nödvändiga beslut om barnet.

Ni avgör tillsammans med samtalsledarna hur samtalen ska utformas. De kan träffa er tillsammans eller enskilt. Även barnen har rätt att komma till tals i dessa samtal. Samarbetssamtal är frivilligt och utan kostnad. 

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare: måndag - onsdag samt fredag klockan 09.00 - 09.45.