Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och familj / Vårdnad, boende och umgänge / Utredning på uppdrag av domstol

Utredning på uppdrag av domstol

Socialförvaltningens familjerättssekreterare utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Vårt uppdrag är att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses.

Familjerättssekreteraren inleder utredningen med ett samtal med er föräldrar där ni får information om utredningens innehåll och syfte. De fortsatta samtalen har fokus på barnets behov. Utredningen ska beskriva konsekvenserna för barnet av olika lösningar på frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Lagstiftningen utgår från att det oftast är bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad. Det krävs starka skäl för att bara den ena föräldern ska få vårdnaden. Lagstiftningen utgår också från att barnet ska ha tillgång till båda föräldrarna.

Under utredningstiden kan det hända att ni som föräldrar enas om vårdnad, boende och umgänge. Ni kan då återkalla era yrkanden i domstolen.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan granskad den 5 april 2016

Kontakt

Kontakt

Telefontid familjerättssekreterare: måndag - onsdag samt fredag klockan 09.00 - 09.45.