Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Akut hjälp

Akut hjälp

112 - SOS Alarm

Ring 112

112 ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. På SOS Alarms webbsida kan du läsa mer om 112.

Ring 114 14

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

113 13 - SOS Alarm

113 13 - information vid olyckor och kriser

113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

 Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Mer information finns på SOS Alarms hemsida.

Socialberedskap

Socialförvaltningen har social beredskap all tid utanför kontorstid. Från klockan 16.30 fredagar till klockan 07.45 måndagar har vi tjänstemannajour. Samma tider gäller också dag före röd dag till närmast efterföljande vardag.

Dag före långfredag, midsommarafton, alla helgons helg samt jul- och nyårsafton börjar tjänstemannajouren redan klockan 12.00. Jouren avslutas då 07.45 vardag närmast efter helgen.

Du kan nå den sociala beredskapen/tjänstemannajouren via polisen på telefon 114 14. Polisen kopplar dig vidare om problemet är så akut att det inte går att invänta ordinarie arbetstid. Den sociala beredskapen hanterar barn som far illa, våld inom familjen samt akut behov av vård för personer med missbruk.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Den psykiatriska akutmottagningen i Västervik har telefon 0490-864 73.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Nationella hjälplinjen kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få kostnadsfri psykologisk hjälp.

Stödlinjer/forum för barn
Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
UMO - ungdomsmottagningen på nätet
Röda korsets jourhavande kompis (Jourchatt)

Stödlinjer för föräldrar
BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Rädda barnens föräldratelefon 020-786 786

Sidan granskad den 5 april 2016