Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Avgifter

Din ekonomiska situation avgör din avgift

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift som är 2 044 kronor per månad 2018. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Vi utgår från att du ansökt om bostadstillägg

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift.

Har du rätt till bostadstillägg?

Pensionsmyndigheten har tagit fram ny information till de pensionärer som kan ha rätt till bostadstillägg men som ännu inte har ansökt om det.

Enligt Pensionsmyndighetens egna prognos kan det vara så många som 100 000 pensionärer som går miste om detta  skattefriatillägg till sin pension.

Informationblad från Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Socialtjänstlagen är grunden

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Överklagan

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd.  

Läs mer om våra avgifter

I vår avgiftsbroschyr finns mer information om våra avgifter.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018

Kontakt

Mer information om avgiftsfrågor inom äldreomsorgen kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel 0492- 76 90 00 kopplar dig rätt.