Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL)

När handläggare utreder och fattar beslut om insatser till dig är socialförvaltningen skyldig att dokumentera. Det vi skriver lagras i ett datasystem och omfattas då av personuppgiftslagen(PuL).

Vad innebär PuL?

Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det finns också en lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som förtydligar vad som gäller.

Enligt PuL får socialförvaltningen behandla personuppgifter men uppgifterna ska vara korrekta och relevanta och inte fler än vad som är nödvändigt.

Vilka personuppgifter finns om dig?

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlats.

Underteckna din begäran och lämna den till Vimmerby kommun, socialnämnden, 598 81 Vimmerby. 

Datainspektionens hemsida där du hittar mer information om personuppgiftslagen. 

Sidan uppdaterad den 26 maj 2017