Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt

En av de grundläggande principerna för arbete inom stöd och omsorg är att verksamheten ska bygga på respekt för var och ens självbestämmande och integritet. Insatser ska planeras och genomföras tillsammans med dig som behöver stöd, vård och omsorg. 

Detta har påverkat utformningen av sekretessbestämmelserna och det råder sträng sekretess (tystnadsplikt) inom hela socialtjänsten. Till socialtjänsten hör bland annat omsorgen om äldre och funktionshindrade.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara omsorgspersonal, utan även administrativ personal, chefer, tolkar, praktikanter och förtroendevalda. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialtjänsten.

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter till exempel uppgifter om din hälsa, familjesituation, utbildning, ekonomi, adress och telefonnummer.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga uppgifter som handlar om dig, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Tystnadsplikten kan brytas bara om det finns stöd i lagen för det. Exempel på sådana tillfällen är:

 • Om du själv går med på det.
 • Om det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut.
 • Om ett barn riskerar att fara illa.
 • Vid svåra brott.
 • När vissa myndigheter begär att få ut uppgifter.

Lagtext

Reglerna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Vill du ta del av lagtexten så finns den som extern länk till höger på denna sida. 

Vad kan hända?

Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan ge böter eller fängelse och kan också ge arbetsrättsliga följder för den som är anställd.

Vart vänder jag mig?

Om du upplever att vi brustit i vår tystnadsplikt, kontakta ansvarig chef.

Sidan granskad den 9 juni 2016

Kontaktkort


 • Verksamhetschef för verksamhetsområde äldreomsorg
  Direkt: 0492-76 95 38

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Direkt: 0492-76 91 05

 • Verksamhetschef, Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
  Direkt: 0492-76 94 38