Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Avgifter

Din ekonomiska situation avgör din avgift!

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om äldre regleras främst i socialtjänstlagen. Där sägs att kommunen får ta ut skäliga avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för till exempel hemtjänst är individuellt beror på din ekonomiska situation.

För att kunna göra en sådan ekonomisk bedömning behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. Från och med 1 januari 2017 är högsta avgift 1 792 kronor i månaden, från 1 april 2017 ändras den till 2 013 kronor.I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost.

Avgiften faktureras månadsvis i efterskott.

Vimmerby kommun utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar din avgift. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776. En länk dit finns till höger på denna sida.

Vanliga frågor

Hälso- och sjukvård

Kommunen får även ta ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Överklagan

Beslut om din avgift för till exempel hemtjänst kan överklagas. Mer infomation om vad detta innebär finns länkat till höger på denna sida.

Sidan uppdaterad den 3 februari 2017

Kontakt

Mer information om avgiftsfrågor inom äldreomsorgen kan du få av socialförvaltningens avgiftshandläggare Vem du ska kontakta beror på var du bor och vilken form av avgift det handlar om. Vimmerby kommuns växel 0492- 76 90 00 kopplar dig rätt.