Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldreomsorg / Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL)
När du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst, eller om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är socialförvaltningen skyldig att dokumentera. Det vi skriver lagras i ett datasystem och omfattas då av personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 2001. Lagen har sin grund i ett EU-direktiv och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.  Det finns också en lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som förtydligar vad som gäller inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Enligt PuL får socialförvaltningen behandla personuppgifter men uppgifterna ska vara överensstämmande och relevanta och inte fler än vad som är nödvändigt.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig begäran, få information om vilka av dina personuppgifter som behandlats av socialnämnden. Underteckna din begäran och ställ den till Vimmerby kommun, Socialnämnden, 598 81 Vimmerby.  Du kan använda blanketten som finns till höger. Där hittar du också en länk till Datainspektionens hemsida där du hittar mer information om personuppgiftslagen.

Sidan granskad den 9 juni 2016

Kontakt


  • Socialförvaltningens IT-samordnare och utredare av dödsbon
    Direkt: 0492-76 91 12