Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och hjälpmedel

Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och hjälpmedel

Socialförvaltningen kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård:
  • om du bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
  • vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hemrehabilitering
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av landsting och kommun.

Det finns en utvecklingsplan för verksamheten. I planen framgår nämndens ansvar och inriktningen för den kommunala hälso- och sjukvården i Vimmerby kommun. Utvecklingsplanen finns som länk till höger på denna sida.

Målet för kommunens hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Målet med insatserna är ett självständigt liv där du och dina närstående är delaktiga i såväl planering som vid aktiva insatser. 

För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar vi med hemtjänst och biståndshandläggare i kommunen, med läkare och övriga yrkesgrupper på hälsocentraler och mottagningar samt specialistläkare på sjukhus.

Ansvarig i kommunen

Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet. Behov av hemsjukvård uppmärksammas av din hälsocentral eller av sjukhuset. Inskrivning i hemsjukvården sker genom vårdplanering, oftast tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt. 

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Hembesök

Kommunens sjuksköterska utför även enstaka hembesök på uppdrag av hälsocentral eller sjukhus.

Avgifter

För till exempel intyg och hembesök av sjuksköterska tar Vimmerby kommun ut en avgift. I broschyren i kolumnen till höger framgår de avgifter som finns inom detta område.

Sidan uppdaterad den 6 april 2017

Kontakt


  • Verksamhetschef för verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård
    Direkt: 0492-76 95 37

Kontakt vid behov av hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Landstinget i Kalmar län:
Vimmerby hälsocental, vxl 0492-175 00.
Tidsbeställning, distriktsläkare 0492-176 00.
Akut sjukdom dygnet runt 0492-176 00.