Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Kris i livet

Kris i livet

Kriser drabbar de allra flesta någon gång i livet om vi utsätts för allvarliga psykiska påfrestningar. De kan bero på att en nära anhörig dör, att vi upplever en katastrof eller att något oförutsett inträffar.

Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Kris är ett uttryck som ibland används lite slarvigt när något känns dåligt. Det heter att vi "krisar" lite nu och då när livet känns motigt, men en kris är mycket mer än så.

Kris i sin rätta betydelse innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en separation, en anhörigs sjukdom eller ett hot om uppsägning. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom på egen hand med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt uppe i den.

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när en tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar och händer det då något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade dödsfall, sjukdom, otrohet, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knockoutslag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet men en del kan åtminstone under en tid också behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.

Alla reagerar olika

Människor reagerar väldigt olika i krissituationer. Det finns de som inte klarar att vara ensamma, andra drar sig undan allt sällskap. Många vill prata om det som hänt om och om igen, andra blir helt tysta och svåra att få kontakt med. Ångest och oro är vanliga symtom hos de flesta men vissa känner en total tomhet på känslor. Det är vanligt att man får sömnproblem. Vissa tappar matlusten helt, andra tröstäter. Det är vanligt att man känner förtvivlan och hopplöshet, man gråter och upplever att livet inte är värt att leva eller att livet aldrig någonsin kan bli bra igen.

Man kan reagera olika starkt på liknande händelser och situationer. Erfarenheter och upplevelser man har haft under livet är betydelsefulla för hur man upplever och hanterar de svårigheter som man utsätts för.

Ibland kan man behöva hjälp

När man har varit med om händelser som rån, hot eller våld, är det vanligt att man återupplever det som hänt. Man kan drömma mardrömmar på nätterna eller ha svårt att koncentrera sig. Man kanske drar sig undan för att inte påminnas om händelsen av andra personer, platser eller samtal. Ofta kan man ha svårt att sova, känna ångest, vara irriterad och reagera starkt på minsta ljud. Det kan kännas som om det svåra händer precis nu. Man kan ha olika svårt att hantera det som hänt beroende på vad man har varit med om och vad man har för tidigare erfarenheter

Hur får jag hjälp?

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.
Om du har svårt att klara av situationen kan du kontakta Vimmerby hälsocentral

Det finns också stöd- och krisjourer om du behöver hjälp.

Sidan granskad den 25 januari 2017

Kontakt

 • VIMMERBY HÄLSOCENTRAL, Landstinget i Kalmar län
  Växel: 0492-176 00
  Drottninggatan 22
  598 84 Vimmerby

  Telefontid: Måndag-Fredag 07:45-16:30, Lördag-Söndag 10:00-14:30 Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00, Lördag-Söndag 10:00-15:00

 • JOURHAVANDE PRÄST, MEDMÄNNISKA OCH KOMPIS

  Ibland kan det vara bra att få prata med någon som lyssnar. Det finns flera journummer för olika form av hjälp och stöd. Jourhavande präst nås på larmnumret 112. Öppet klockan 21.00-06.00. Övrig tid kontakta din församling. Jourhavande medmänniska, telefon 08-702 16 80. Öppet klockan 21.00-06.00. Jourhavande kompis: Telefon 020-222 444