Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn och ungas psykiska hälsa / Skilsmässa

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Det går att få hjälp genom samarbetssamtal.

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur du som är inblandad mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt. Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan. En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen.

Du kan läsa mer här på Vimmerby kommuns webbplats om:
Familjerådgivning
Vårdnad, boende och umgänge
Samarbetssamtal
Överenskommelser och avtal
Utredning på uppdrag av domstol
Elevhälsa och elevstöd inom skolan

Under de olika sidorna hittar du kontaktuppgifter till oss på socialförvaltningen och till andra aktörer.

 

Sidan granskad den 25 januari 2017

Kontakt