Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Ekonomi, socialbidrag

Ekonomi, socialbidrag

Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver hjälp med sin ekonomi. Då kan du vända dig till en socialsekreterare för rådgivning och eventuellt få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.

Har du svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp av budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig att hitta lösningar och komma fram till hur du kan förändra din situation. På dessa sidor kan du läsa mer.

Utredning

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd bestämmer vi en tid för ditt besök hos oss, och sedan startar vi tillsammans med dig en utredning för att få kunskap om din situation. Vi behöver också kontakta andra myndigheter för att få information om din ekonomi och din situation. Vi kan inte ta sådana kontakter utan din tillåtelse.

Syftet med vår utredning är att vi ska kunna pröva din rätt till ekonomiskt bistånd. Vi dokumenterar det vi får reda på under tiden. Du har rätt att läsa det vi skriver. Vi får inte lämna ut anteckningarna till andra utan ditt tillstånd.

Rättighet - Skyldighet

Vårt främsta syfte med arbetet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa dig tillbaka till egen försörjning. Därför kommer vi att samtala med dig om på vilket sätt du själv har försökt lösa dina försörjningsproblem. Vi kopplar din rätt till ekonomiskt bistånd till din skyldighet att göra det som du kan för att öka dina möjligheter till egen försörjning framöver. Till exempel innebär detta att du som är arbetslös förväntas att aktivt söka arbete.

Beslut

När utredningen är klar fattar vi beslut utifrån det vi har fått veta om dig. Vårt mål är att kunna fatta beslut inom åtta dagar från det att vi har alla nödvändiga uppgifter. Beslutet blir antingen att vi beviljar det bistånd du ansökt om eller att vi avslår din ansökan. Om vi avslår din ansökan talar vi om för dig varför vi gör det. Ett sådant beslut har du rätt att överklaga, för att få din fråga prövad i domstol. Se länk till höger.

Ett avslag på din ansökan påverkar inte dina möjligheter att rådgöra kring din ekonomi hos vår budget- och skuldrådgivare, se länk till vänster.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Vi handlägger ditt ärende skyndsamt och skickar vi dig ett skriftligt beslut till dig inom två veckor. I brevet står vilket datum pengarna betalas ut,om du får ett gynnande beslut.

 Det ekonomiska biståndet betalas ut till ett bankkonto, bankgiro eller motsvarande. Det kan ta några dagar innan de finns på ditt konto. Du kan alltid kontakta din bank. Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker i slutet av varje månad beroende på när du lämnat din ansökan och oftast inom två till tre vardagar efter att vi har bestämt att du är berättigad bistånd.

Utbetalningssätt i form av rekvisitioner eller matkuponger kan förekomma i vissa fall, men används med stark restriktivitet.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1 § står:
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” 

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2016

Kontakt