Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Hälso- och sjukvård i kommunen, ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Socialförvaltningen kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård:
  • om du bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
  • vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av habilitering och/eller rehabilitering.
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av landsting och kommun.

Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet. Behov av hemsjukvård uppmärksammas av din hälsocentral eller av sjukhuset. Inskrivning i hemsjukvården sker genom vårdplanering, oftast tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt. 

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Hembesök

Kommunens sjuksköterska utför även enstaka hembesök på uppdrag av hälsocentral eller sjukhus.

Avgifter

För till exempel intyg och hembesök av sjuksköterska tar Vimmerby kommun ut en avgift. I denna broschyr framgår de avgifter som finns inom detta område.

Sidan uppdaterad den 21 juli 2017

Kontakt


  • Verksamhetschef för område funktionshinder/ hälso- och sjukvård
    Direkt: 0492-76 95 37

Kontakt vid behov av hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Landstinget i Kalmar län:
Vimmerby hälsocental, vxl 0492-175 00.
Tidsbeställning, distriktsläkare 0492-176 00.
Akut sjukdom dygnet runt 0492-176 00.